Автомобилна индустрия

Намалява разходите и времето за почистване с до 70%!

Системите за струйна обработка със сух лед са помогнали на автомобилните компании да намалят в пъти разходите си за почистване на всякакви замърсявания и наслоявания. С оборудване за бластиране със сух лед можете лесно да премахнете всички видове замърсители, в т.ч. излишната грес, утайка, шлака от уплътняващи материали и спойки преди и по време на: производство, профилактична и/или планова поддръжка. Почистването със сух лед е по-бързо и по-ефективно от традиционните методи за почистване и е помогнало на автомобилни компании да намалят разходите си за почистване на наслоявания с до 70%. Една от причините е, че то не генерира вторичен отпадък и съответно не оставя отпадъчни материали, които да бъдат почиствани, събирани или изхвърляни в последствие. Технологията е безотпадна, високоефективна и напълно екологична.

Вече не е необходимо да се почиства прибързано в случай на непланиран ремонт, тъй като работниците могат скоростно и качествено да извършат почистване със сух лед без да се налага разглобяване или преместване на детайлите-оборудването, като съкратят максимално времето на спиране на работния процес. Системите за струйна обработка със сух лед обикновено дават пълна възвращаемост на инвестицията във външна услуга или в закупуване на собствена апаратура, за броени месеци.

Системите на Cold Jet например, са проектирани като е взета предвид продуктивността и ефикасността, конкретно необходима за клиента, а идеалната система задължително е конфигурирана в зависимост от специфичните потребности за почистване. Нито една друга компания не може да предостави богатата гама от различни дюзи и комбинации от аксесоари, които да отговорят на всички потребности за почистване в автомобилния завод или в заводите на подизпълнителите от автомобилния бранш.

Пред автомобилната индустрия стоят много дилеми, които трябва да бъдат разрешени възможно най-бързо и с необходимия отличен краен резултат. Тези въпроси могат да бъдат разрешени със системите за струйна обработка със сух лед. Например:

Линиите за заваряване могат да отнемат повече от два часа, за пълното им почистване по традиционните начини - чрез ръчно почистване, или с абразивни механични четки и инструменти и използване на химикали. Със ситемите за почистване със сух лед целите линии за заваряване могат да бъдат почистени за 25 минути, без да се генерират отпадъчни продукти, по екологичен, висококачествен способ и с перфектен резултат.

Матриците за течно-мокро запълване изискват рутинно почистване от петна, за да се отстранят миниатюрни зрънца и следи от стопяване на термопластичния полиуретанов еластомер(TPU), които водят до производство на неизползваем продукт. Традиционните методи за почистване използват алуминиев оксид, който е неефективен и води до често изключване на матриците, за да бъдат изцяло почистени. Със сух лед, матриците за мокро запълване вече не се налага да бъдат почиствани с токсичния химикал алуминиев оксид. Постига се пълно почистване на петна от матриците, което предотвратява изключването им и позволява увеличаване на продукцията.

Покритието, което се получава при машинно боядисване, което обикновено се отстранява чрез остъргване на ръка и посредством химикали, може да е трудно за премахване, когато е твърде дебело или на труднодостъпни места. Със сух лед това покритие се отстранява лесно от: валяците, куките, направляващите релси, електромотора и кутиите на редукторите, перфорираните предпазни екрани и бетонения под в бояджийския цех. В допълнение с редовната употреба на системата за бластиране със сух лед, сензорите на кабинката за нанасяне на покритие и плъзгащите врати се поддържат чисти и без наслагвания-запушвания.

Матриците за полиуретанова пяна трябва да се почистват до самата им повърхност, за да се отстранят остатъци от пластмаса и да се освободят агенти, които могат да причинят незадоволителни нива на лъскавина. Системите за струйна обработка със сух лед позволяват почистване на матриците с поне 70% по-малко човекочаса и осигуряват цялостно и старателно почистване, което не може да бъде постигнато по друг начин. Нивото на почистване, което предоставят системите със сух лед, осигурява гарантирана допустимост на частите за експлоатация и гладкото им освобождаване.

Общата поддръжка на елементи като ел.табла, тръбопроводи, вентилатори за охлаждане, вентилатори по тавана, стени и надстройки, електродвигатели, телфери, роботи, поточни линии може да бъде много времеемка и неприятна за изпълнение задача, която отнема от производителността на работника. Със системите за бластиране със сух лед, тези задачи се извършват за броени минути, което позволява повишаване на общата производителност като краен резултат.

Почистването със струйна обработка със сух лед в автомобилната индустрия предоставя на клиента:

 • Намалени разходи за труд
 • По-малко отпадъци
 • Повишена производителност
 • Повишена безопасност на оператора
 • Неабразивен процес, щадящ почистваните повърхности
 • Екологично отговорно производство

Няколко доказани приложения на висококачествената струйната обработка със сух лед в автомобилната промишленост включват почистванията на:

 • Кутиии за леярски сърца
 • Постоянни алуминиеви матрици
 • Куки за боядисване
 • Линии за заваряване
 • Форми за раздуване
 • Форми за директно пресоване
 • Шприц форми
 • Матрици от полиуретанова пяна
 • Картери на предавателна кутия
 • Матрици за мокро запълване
Този сайт използва бисквитки (cookies), за да може да функционира правилно. Повече за бисквитките Разбрах и приемам!