Печатна дейност

Бластирането на място със сух лед съкращава процеса по почистване и намалява времето за спиране на работа.

Наслояванията от мастило и грес върху печатните машини могат да причинят проблеми с подравняването и да доведат до голямо количество бракувана продукция. Освен това запушването на вентилационните процепи и наслагването на материал по други компоненти може да доведе до намалена скорост на печат. Често традиционните методи за почистване и за отстраняване на тези наслоявания като остъргване и забърсване с химически разтворители забавят процеса неоправдано дълго, което води до продължително спиране на работата на машините. Процесът на бластиране със сух лед от своя страна позволява качествено, неабразивно, безопасно и ефективно почистване за минимална част от времето, необходимо за използването на традиционните методи за почистване.

При обичайния процес по почистване, ръчното изстъргване понякога изисква до 20-30 човеко-часа на елемент от оборудването. При използването на процес със струйно почистване със сух лед същият елемент от оборудването може да бъде почистен за по-малко от два часа. При тази скорост и ефикасност вече не е необходимо да се чака до следващото планово или аварийно спиране на машината, за да бъде почистена. Вече е много по-рентабилно да извършвате почистването на елементите между смените, което води до повишено производство и качество на крайния продукт.

Струйната обработка със сух лед успешно заменя употребата на опасни разтворители, стъргалки, длета и шкурка и премахва необходимостта от разглобяване на елементите на пресата, което води до намаляване на много преки и косвени разходи, произтичащи от фактори като аварийно или планово спиране на машините, лошо качество на печата, брак, износване на машинни части, опасни отпадъци(оставащи след конвенционалните почиствания) и агресивни разтворители.

В много печатарски фабрики почистването на конструкцията, валяците и печатарския механизъм обикновено се отлага, докато не стане абсолютно необходимо. Обикновено се отделят няколко часа за остъргване и забърсване на критичните повърхности и детайли. С днешните модерни преси със шест до осем цвята, времето за почистване, през което машината спира работа, може да достигне до хиляди долари загуба от спиране на производствения цикъл за почистване. Когато използвате струйното почистване със сух лед обаче, можете да не разглобявате сложните печатарски машини и двете страни на механизма могат да бъдат почистени за по-малко от 10-15 минути, преди производството да продължи. В допълнение може лесно и качествено да бъдат почистени и засъхналите пръски и струи боя.

Печатането с течни мастила при високи скорости също така създава "мастилена мъгла" от фини капчици, които идват от разделянето и прехвърлянето на мастила от печатната плака към основата, на която се отпечатва. Тези капчици се утаяват и в крайна сметка запушват вентилационните процепи или дюзите, което води до намален и неравномерен въздушен поток, който от своя страна пречи на правилното боядисване-принтиране. За да компенсира този намален въздушен поток, скоростта на пресата се забавя, което незабавно води до загуба на темпото на производство и респективно до по-ниско качество. Струйното почистване със сух лед не само ускорява процеса по почистване, но почиства по-качествено и с видимо по-добър резултат от стандартните методи.

Струйното почистване със сух лед в печатната дейност предоставя:

 • Неабразивен процес
 • Намален брак
 • Без вторични отпадъци
 • Намалено време на спиране на работния процес
 • Намалени разходи за труд
 • Почистване на машините на място, без разглобяване
 • Екологично отговорно почистване

Няколко доказани приложения на струйната обработка със сух лед в печатната дейност включват:

 • Устройства за захващане / Ролки
 • Барабани
 • Корита с мастило
 • Зъбни колела и направляващи жила
 • Странични стени
 • Захранващо устройство / Захранващи агрегати
 • Топографска печатарска машина
 • Флексография
 • Преси за гравюра и много други.
Този сайт използва бисквитки (cookies), за да може да функционира правилно. Повече за бисквитките Разбрах и приемам!