Почистване на електроника, фина апаратура и сложни инструменти

На място, неабразивно и екологично отговорно почистване.

Системите за екологично почистване със сух лед и подготовка на повърхностите помагат на производителите да посрещнат високите изисквания на индустрията като им предоставят решение за комплексно почистване на апаратура и инструменти, което почистване изисква деликатност и не използва разтворители.

Почистването със сух лед използва рециклиран CO2 във формата на твърди частици (пелети), които чрез сгъстен въздух биват ускорени през високоскоростни дюзи към повърхността, която се почиства. Комбинацията от кинетичните и топлинни ефекти на сухия лед разрушава връзката между замърсителя и почиствания обект. Частиците сух лед се превръщат в газообразно състояние при досег със замърсителя, сублимират, като буквално карат замърсителя да изчезне, без следа и без вторичен отпадък от бластиращия агент. Най-важният резултат е висококачествено почистване без риск от нараняване на почистваната повърхност, при който процес на почистване замърсителя буквално се изпарява-изчезва без да оставя следи.

Почистването със сух лед удължава живота на платките, куплунзите, релетата и матриците, като премахва необходимостта от употребата на груби химикали, телени четки и груби подложки. То е неабразивно решение, което защитава критичните размери и геометрични форми на разделните линии и запечатващите повърхности и запазва покритието на повърхността.

Огромно е разнообразието от материали и оборудване, подлежащи на почистване със сух лед от най-разнообразни замърсители: от епоксидни смоли и уретани до алуминий и стомана, включително инструменти с тефлоново покритие и инструменти, които са силно полирани. В т.ч. инструментите, използвани за, но не само, формоване чрез директно пресоване, формоване чрез пренос на смола, пресоване на нагрят материал през матричен отвор, предварително прикрепване с щифтове и мокро усукване, са само част от изключителните приложения на почистването със струя сух лед. Този ефективен и щадящ повърхностите процес също така може да премахне от платките, куплунзите, релетата и матриците по безопасен начин различни остатъчни замърсители включително агенти, освободени от платката или матрицата, епоксидна смола, тефлонова лента, силикон, феноли, въглерод, графит, прах, лепила и много други, без да поврежда повърхността.

В много случаи е възможно инструментите и оборудването да се почистват на място, при нормални работни температури, без да се причинява износване или увреждане, като по този начин се отключва скрит производствен капацитет и се подобрява качеството на готовия продукт.

Почистването на електроника и на сложни инструменти със струйна обработка със сух лед предоставя:

 • Екологично отговорно почистване
 • Обеззаразени и хигиенизирани производствени повърхности
 • Метод за почистване на място без да е необходимо специално изискване към работната среда
 • Намаляване на времето на спиране за почистване
 • Без вторични отпадъци
 • Без износване и повреждане на повърхностите
 • Неабразивен процес

Доказаните приложения на струйното почистване със сух лед на електроника, фина апаратура и на сложни инструменти включва:

 • Натисково налягане
 • Оборудване за прехвърляне и смесване на смола
 • Разливи на смола
 • Смола стадии Б
 • Оборудване за закрепяне с щифтове
 • Оборудване за последваща обработка
 • Подове и стени на автоклав
 • Ръчни инструменти
 • PEEK
 • Kevlar
 • E-стъкло
 • S-стъкло
 • Спектра
 • Борон
 • Пултрузия
 • Формоване чрез впръскване на течности
 • Окончателна обработка на продукт

Електромотори

Подобрява оперативната ефективност и времето за работа на ел.моторите, ел.оборудването и ел.таблата.

Електромоторите отговарят за до 80% от цялата налична електроенергия, използвана от даден индустриален обект. Те също така консумират до 50% от електроенергията поради неефективна оптимизация на мотора. Когато с течение на времето върху производствените съоръжения се наслоят мръсотия, сажди, грес и масло, машините могат да започнат да прегряват и функционират неправилно, което води до риск от евентуална повреда.

Бластирането със сух лед се справя с предизвикателството пред електрическата индустрия за повишена оперативна ефикасност и време на работа. Струйното почистване със сух лед освен това е непроводим процес, който може да възстанови както ротационното, така и стационарното електрическо оборудване до пикова производителност. С гъвкавостта и липсата на риск и с изключително бързо възстановяване на индустриално оборудване с най-различни размери и видове, можете да намалите скъпото спиране и прекъсване на производството, обикновено свързано с аварии или с почистването по традиционен начин.

Почистването на индустриални електромотори чрез струйна обработка със сух лед предоставя:

 • Бърз процес на почистване без демонтаж и без процес по изсъхване
 • Ел.непроводим процес по почистване на ел.оборудване
 • Без химикали или отпадна вода или др.отпадни продукти
 • Без евентуално повреждане на компоненти при почистване
 • Моментално спестяване на енергия
 • Възстановява оптималните работни условия на ел.моторите и ел.оборудването
Този сайт използва бисквитки (cookies), за да може да функционира правилно. Повече за бисквитките Разбрах и приемам!