Текстилна индустрия

Намалява времето за почистване и спиране на производството.

Памук, лепило, прах и други наслоявания са чести проблеми в текстилната индустрия. С почистването със сух лед, наслояванията могат да бъдат отстранени бързо и качествено, без да се разглобява или поврежда оборудването.

Почистването със сух лед ползва рециклиран CO2 във формата на твърди частици(пелети), които се ускоряват със сгъстен въздух, през високоскоростни дюзи върху почистваната повърхност. Комбинацията от кинетично въздействие, термична динамика и разширяването на газа разрушават връзката между замърсителя и основата, позволявайки на замърсителя да бъде напълно отстранен.

Тъй като частиците сух лед са относително меки-неагресивни в сравнение с други материали за струйна обработка, те предоставят нежно и въпреки това супер ефективно почистване, което е неабразивно – подобрява представянето на оборудването и удължава живота на вашите активи. То също така позволява ефективно почистване без повреждане на сериозни замърсявания от химикали, бои и нефтопродукти, а така също и на деликатното оборудване и в чувствителни зони като сензори, платки, датчици, ел.борудване, автоматика, хидравлика, пневматика, кабели и др.

Струйното почистване със сух лед в текстилната индустрия предоставя:

 • Намалено време за почистване и спиране на производството
 • Подобрена профилактика - като скорост и качество
 • Почистване на място с малко или без разглобяване и без необходимост от защитаване или деактивиране на оборудването и на чувствителните зони
 • Екологично отговорно решение с нулев вторичен отпадък и без химикали или разтворители
 • Неабразивен процес без повреждане на производственото оборудване и почистваните повърхности

Доказани приложения на струйната обработка със сух лед при тъкан и нетъкан текстил включват:

ТЪКАН ТЕКСТИЛ

 • Машини за разширяване чрез сушене
 • Рамки за разширяване
 • Вериги за разширяване
 • Тъкачно оборудване
 • Игли и клипси
 • Оборудване за нанасяне на покритие
 • Макари

НЕТЪКАН ТЕКСТИЛ

 • Преобразователни машини
 • Оборудване за нанасяне на покритие
 • Оборудване за нанасяне на лепило
 • Складиране в торби
 • Конвейерни системи
Този сайт използва бисквитки (cookies), за да може да функционира правилно. Повече за бисквитките Разбрах и приемам!