Индустриално почистване на място със сух лед на големи повърхности и детайли
Индустриално почистване на място със сух лед на големи повърхности и детайли

Индустриално почистване на големи повърхности и на фини детайли

За сухия лед

Ефикасността, широкото поле на приложение и постигнатото високо качество на почистването със сух лед дава възможност на клиентите, заявили при нас подобна услуга, да повишат печалбите си, понеже вече не се налага да прекарват безброй много часове в почистване с парцал, шкурка, остъргване или почистване с химикали и разтворители. При употребата на системите за бластиране със сух лед не остава вторичен отпадък.

Широкото поле на приложение на системите за почистване със сух лед, прави този метод универсален като едновременно гарантира и високо качество на предлаганата услуга. Бластиране със сух лед удачно се използва в промишлеността, в енергетиката, в телекомуникациите, при възстановяване на инфраструктура и оборудване след бедствия, при реставрацията на сгради, при консервирането и поддържането на произведения на изкуството, на музейни експонати и др.

Струйната обработка със сух лед позволява да се почистват ел.табла, трансформатори и изолатори под напрежение, без необходимостта същите да бъдат изключвани от мрежата(т.к. сухият лед не е електропроводим) като предоставя на клиентите на комунални услуги възможността да бъдат обслужвани без прекъсване.

Използване на сухия лед за обща поддръжка на съоръжения

Прах, сажди, смазки и масла, всякакви замърсявания, наслоени по производствените съоръжения карат машините да функционират неправилно и могат да създадат нездравословна и опасна работна среда, както и риск от аварии. Ефективното почистване удължава живота на оборудването, намалява или премахва скъпите ремонти, както и проблемите, свързани с подмяна или наемане на външно оборудване.

Оборудването за струйна обработка със сух лед предоставя решение за бързо, безопасно, нетоксично, неабразивно, непроводимо и икономично почистване на всякакви съоръжения, индустриално оборудване, машинни инструменти и оборудване за поточни линии и то без да се налага демонтаж и/или преместване на почистваното оборудване. Всеки елемент, който е част от производствения процес може да се почиства в процес на работа и без да е необходимо да се охлади или изключи от ел.мрежата предварително.

Тъй като частиците сух лед са относително меки-неагресивни в сравнение с други материали за струйна обработка(като пясък и шлака например), те предоставят нежно и въпреки това супер ефективно почистване, което е неабразивно – подобрява представянето на оборудването и удължава живота на активите. То също така позволява ефективно почистване без повреждане на повърхността и то от сериозни замърсявания от химикали, бои и нефтопродукти, а така също и на деликатното оборудване и в чувствителни зони като сензори, платки, датчици, ел.борудване, автоматика, хидравлика, пневматика, кабели и др.

Струйното почистване със сух лед предоставя:

 • Висококачествено и екологично отговорно почистване
 • Обеззаразени и хигиенизирани производствени повърхности
 • Метод за почистване на място без да е необходимо време за разглобяване, охлаждане или изключване от ел.захранване
 • Намалено време на спиране на производството за почистване
 • Без вторични отпадъци-безотпаден процес
 • Неабразивен процес-не наранява почистваната повърхност
 • Ефективно премахване на бактерии (плесен, листерия, салмонела, ешерихия коли и много други)
 • Повишена безопасност на оператора

 

Няколко доказани приложения на струйната обработка със сух лед:

 • Общо и производствено оборудване
 • Фасади, тавани и стени, тръбни трасета
 • Обезмасляване
 • Почистване на повърхности преди боядисване
 • Електрокари, телфери, кранове, ел.двигатели
 • Мотокари / Електроразпределителни кутии/ Валове
 • Командни пултове и ел.табла
 • помпи, тръби, маркучи и фитинги
 • Транспортьори и ролки
 • Охлаждащи вентилатори и хладилни агрегати
 • Хидравлични части и пневматика
 • Роботика и електроника

Безбройни са приложенията на сухия лед, които решават комплексни задачи в различни сфери и печелят голям успех.

Доказаните приложения за висококачествено и високоефективно струйно почистване със сух лед включват:

 • Проекти по реставриране
 • Възстановяване на сгради външни и вътрешни стени и покриви-тавани в т.ч. и след пожар (премахване на сажди и миризма от дим)
 • Отстраняване на плесен
 • Историческа консервация - почистване на ценни статуи, музейни експонати, монети

Приложение на сухия лед в поддръжкат на заводи и съоръжения

 • Почистване на фасади, стени, тавани, тръбопроводи, комини
 • Електродвигатели и ел.оборудване
 • Поточни линии, роботи, камери
 • Матрици, калъпи
 • Резервоари и съдове
 • Производствено оборудване от всякакъв калибър

Приложения на почистването със сух лед в енергетиката

 • Топло и Водноелектрически съоръжения, в т.ч. турбини и генератори
 • Съоръжения с комбиниран цикъл (газ и пара)
 • Съоръжения за добиване на въглища
 • Подстанции
 • Заводи за нефт и газ
 • При извеждане от експлоатация на ядрени мощности
   

Други отрасли, в които почистването със сух лед намира перфектно приложение

 • Аеро-космическа промишленост
 • Автомобилна промишленост
 • Леярска промишленост
 • Нефто и газодобивна промишленост
 • Опаковъчна промишленост
 • Печатарска промишленост
 • Електроника, ел.оборудване и фина апаратура
 • Хранително вкусова промишленост
 • Текстилна промишленост
 • Каучукова промишленост
 • Дървообработваща промишленост

Услуги по почистване със сух лед, от които общините могат да се възползват

 • почистване на сгради (външни фасади, вътрешни помещения, подпокривни пространства) и инфраструктура от всякакви замърсявания от прах, плесен, графити и др.;
 • почистване на паметници и арт инсталации;
 • обработка на водни басейни (в т.ч. фонтани, шадравани) срещу появата на вредни насекоми(комари и др.) и техните ларви, без използване на отровни химикали и без източване на водата

 

Прочети повече

Повече за технологията

Почистването със сух лед използва рециклиран CO2 във формата на твърди частици (пелети), които чрез сгъстен въздух биват ускорени през високоскоростни дюзи към повърхността, която се почиства. Комбинацията от кинетичните и топлинни ефекти на сухия лед разрушава връзката между замърсителя и почиствания обект. Частиците сух лед се превръщат в газообразно състояние при досег със замърсителя, сублимират, като буквално карат замърсителя да изчезне, без следа и без вторичен отпадък от бластиращия агент. Най-важният резултат е висококачествено почистване без риск от нараняване на почистваната повърхност, при който процес на почистване замърсителя буквално се изпарява-отстранява без да оставя следи.

Системите със сух лед използват по-малко суровина, енергия и въздух от всяка друга система за струйна обработка на пазара, изискват минимална поддръжка и позволяват на клиента да се фокусира върху основния предмет на дейност, а не да губи ценно време в несвойствени дейности по почистване и да излага работниците си на неблагоприятните въздействия на химикалите, използвани при традиционните начини на почиствания.

Индустриално почистване на място със сух лед на големи повърхности и детайли
За индустриално почистване на място
Заяви почистване
Затвори X
Този сайт използва бисквитки (cookies), за да може да функционира правилно. Повече за бисквитките Разбрах и приемам!